Islamska zajednica u BiH objavila cijene kurbana za ovu godinu

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će i ove godine godine provesti akciju organiziranog otkupa i klanja kurbana za humanitarne potrebe i potrebe obrazovnih institucija zajednice. Jedinstvena cijena kurbana za Bosnu I Hercegovinu je ista…

Vijeće muftija IZ u BiH: Evo koji je iznos za vitre ove godine

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je u februaru odluku kojom je utvrđena visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g./2021. godine. I ove godine, uzimajući i obzir polazne vrijednosti i cijene prehrambenih artikala,…