Zaduženost BiH veća od 12 milijardi KM

Javni dug BiH na kraju prošle godine iznosio je 12.154.660.000 KM, od čega je 8.662.660.000 KM spoljnog duga, dok je unutrašnji dug bio 3.491.900.000 KM. U odnosu na 31. decembar 2019. godine, javni dug se…

Bugojno: Anonimni dobročinitelj platio dugove u prodavnicama

Kako piše “Bugojno-danas.info”, u ovom gradu je nepoznat čovjek juče i danas obilazio lokalne trgovine i plaćao većinu dugova dužnika. Dugovi su bili upisani u sveskama vlasnika, kako je to običaj u nekim lokalnim trgovinama. Ovo nije…

Ukupan dug Vlade Federacije BiH 5,84 milijarde KM

Ukupan dug Vlade Federacije BiH na kraju prošle godine iznosi 5.843.239.195 KM i veći je za 513.365.483 KM ili 9,63 odsto nego ukupan dug na kraju 2019. godine, te manji za 0,72 odsto u odnosu…

FBiH: Dug 3.930 firmi premašio 2,6 milijardi KM

U Federaciji BiH na kraju prošle godine 3.930 privrednih subjekata imalo je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada veći od 50.000 KM, a njihov ukupan dug premašio je 2,6 milijardi KM. Najveći…