Državni zatvor traži 1,6 miliona KM za humaniji tretman zatvorenika

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija BiH je objavio “Program rada za 2023. godinu”. Kako je navedeno prioritet Zavoda za 2023. godinu je osigurati human i zakonit tretman, te efikasno resocijalizirati zatvorenike i pritvorenike.  “Strateški ciljevi…

Danas napokon otvaranje prvog državnog zatvora u BiH

Realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina će dobiti zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine danas će upriličiti svečano otvaranje Zavoda…