Diaspora Invest: Bespovratna sredstva preduzećima mlađim od tri godine

U partnerstvu Kantonalne privredne komore Tuzla i USAID projekat “Diaspora Invest” održan je info-dan o učešću prilikama za investiranje i povezivanje lokalnih kompanija i bosanskohercegovačke dijaspore. Ovo je bila i prilika za predstavljanje javnosti novog…

Diaspora Invest: Bosanci i Bosanke donose znanje u domovinu

Prenos znanja iz bosanskohercegovačke dijaspore u lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini tema je o kojoj se često govori kao mogućnosti i važnom potencijalu, ali se tek u posljednje vrijeme realizira u praksi. Važan doprinos…