Centralna banka BiH očekuje inflaciju od 5,8 posto

Rezultati ankete o inflacijskim očekivanjima iz decembra 2023. koju provodi Centralna banka BiH (CBBiH) ukazuju na pozitivna očekivanja inflacijskih kretanja za 2024. i 2025. godinu, te se smatra da će dalji pad inflacije uticati na…

Centralna banka BiH ostvarila najveću dobit u historiji

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić izjavio je, kada su u pitanju poslovni rezultati za 2023. godinu, da već sada sa sigurnošću može reći da se radi o najvećoj ostvarenoj dobiti u…

CBBiH: Nastavak usporavanja inflacije u trećem kvartalu 2023.

Prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine, godišnji rast realnog BDP-a za drugi kvartal 2023. u Bosni i Hercegovini iznosi 0,8 posto. Uprkos očekivanom rastu aktivnosti u uslužnom sektoru, posebno sektoru turizma, i značajnijem od…