Šta je Uskrsni ponedjeljak i zašto je na ovaj dan praznik?

Cijela sedmica nakon Uskrsa zove se bijela sedmica. Ime dolazi od odjeće koju su nosili novokršteni u samim začecima Crkve. Uskrsno vrijeme traje 50 dana, sve do praznika Duhova. Iz svjetovne perspektive, Uskrsni ponedjeljak je…