Sekretarica koja je postala milioner: Izum nazvan “greška”

Jedan od najpopularnijih kancelarijskih materijala u prošlom vijeku, tečni korektor za uklanjanje štamparskih grešaka, nije izumio ni inženjer ni hemičar, već sekretarica po imenu Bette Nesmith Graham. Kada je shvatila da najnoviji model električnih pisaćih…