Na području Majevice požar zahvatio minirano područje

Ekipa Profesionalne vatrogasne jedince Tuzla nakon dojave o požaru niskog rastinja na lokalitatu Majevice imaju poteškoća sa gašenjem vatre. Naime, dio područja koje je zahvatio požar je “zagađen” minama i neeksplodiranim eksplozivnim sredstvima. Kako nam…

Predložena izrada novog Urbanističkog projekta za Tabašnice-Atik mahalu

Na 23. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za dio prostorne cjeline “Stari Grad” – “Tabašnice-Atik mahala”, koja će biti upućena na dalje razmatranje Gradskom vijeću. S obzirom na…