Znate li šta znače skraćenice AM i PM na vašem satu?
Foto: Tuzlanski.ba

Mnogi od vas sigurno svakodnevno vide oznake AM i PM na svom digitalnom satu. Iako još od osnovne škole učimo značenje ove dvije oznake, mnogi ih ipak pogrešno tumače.

Kod govornika engleskog jezika ne postoji 24 sata, dan se jednostavno dijeli na 12 sati, pa su skraćenice neophodne da bi se znalo da li mislimo na 7 ujutru ili 7 uvečer.

Evo šta znače:

AM: "Ante Meridiem" (latinski) - prije podneva. Koristi se za označavanje vremena od ponoći (00:00) do podneva (11:59).

PM: "Post Meridiem" (latinski) - poslije podneva. Koristi se za označavanje vremena od podneva (12:00) do ponoći (23:59).

Dokazi o 12-satnim satovima mogu se pratiti unazad do 1500. godine. Takav je sat pronađen u grobnici faraona Amenhotepa u starom Egiptu.

Ove skraćenice datiraju iz starog Rima, gdje su latinske fraze 'ante meridiem' (prije podneva) i 'post meridiem' (poslije podneva) korištene za označavanje različitih dijelova dana.

Međutim, formalizacija 12-satnog sistema kakav danas poznajemo počela je dobivati na važnosti tokom srednjeg vijeka, kada su mehanički satovi postali precizniji i šire dostupni.

Danas je 12-satni format, zajedno s kraticama AM i PM, uobičajen u mnogim zemljama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i na Filipinima.