Sindikat i poslodavci još trebaju usaglasiti stavove o minulom radu

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) i Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) usaglasili su stavove o većini pitanja iz Općeg kolektivnog ugovora, a preostalo je još da se postigne dogovor o pitanju minulog rada – izjavio…