Poslodavci traže odgovore na inicijativu UPFBiH za rasterećenje privrede

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira na hitnom donošenju seta zakona iz oblasti javnih finansija, koji će imati reformski karakter i koji će rezultirati traženim reformama u smislu značajnog rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog…

Sindikat hemije i nemetala FBiH podržao Inicijativu ’20+5+6′ UPFBiH

Sindikat hemije i nemetala FBiH podržao je prijedloge Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) u okviru „Inicijative 20+5+6“. Ova inicijativa se odnosi na smanjenje stope doprinosa na plate, poreske olakšice za investiranje koje predlažu u prijedlogu Zakon…

Sindikat i poslodavci još trebaju usaglasiti stavove o minulom radu

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) i Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) usaglasili su stavove o većini pitanja iz Općeg kolektivnog ugovora, a preostalo je još da se postigne dogovor o pitanju minulog rada – izjavio…