UPFBiH: Kompanijama od 1. januara struja ne smije biti skuplja od 20 posto

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da Vlada Federacije BiH prilikom donošenja odluke o ograničavanju cijena električne energije, obaveže elektroprivredna preduzeća na aneksiranje ugovora sa kompanijama koje su ranije potpisale ugovore o snabdijevanju, a…