InternetAcademy vam za Dan interneta poklanja do 560€ popusta

Dvadeset devetog oktobra 1969. godine u 22:30 u laboratoriji na Univerzitetu u Kaliforniji, prva elektronska poruka poslata je sa jednog…

Fabrika cementa Lukavac donirala pametne table za šest…

Tokom mjeseca oktobra Fabrika cementa Lukavac je u gradovima, u…

Nastava počinje: Pridružite se novoj generaciji budućih IT…

Nova generacija budućih IT stručnjaka uskoro će početi sa nastavom…

Objavljen poziv za podizanje kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata turističke infrastrukture odnosno dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2020. godinu – Projekti javne i…

Za podršku bankarskom sektoru u BiH 30 miliona eura

Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i državni ministar finansija i trezora i direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Nessl potpisali su danas sporazum o zajmu…