Vlada FBiH: Za pet ustanova socijalne zaštite ukupno 2.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH,…

Usvojen Zakon o ustanovama socijalne zaštite FBiH

Povodom današnjeg usvajanja Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su saopćili da će Zakon stupiti na snagu osam dana od dana…

Unaprjeđenje položaja profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovali su na stručnoj konferenciji u okviru manifestacije Dani socijalnog rada u TK – uloga i položaj socijalnih radnika u društvu. Potaknuti aktualnom situacijom u…

Za programe socijalne zaštite nešto više od tri miliona KM

Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici  usvojila Program utroška sredstava za 12 tekućih i kapitalnih transfera Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 3.010.000 konvertibilnih maraka. Transfer za realizaciju…