Profesor, iz protesta, na ispite dolazi u pidžami

Profesor na Univerzitetu u Coloradu došao je u pidžami iz protesta jer je ispit zakazan u 7 ujutru Svaki put kada studenti imaju zakazan ispit prije 8 sati ujutru, profesor se pojavljuje sa zakašnjenjem i…