Više ministara napušta Vladu RH

Potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potvrdio je da je jedan od smijenjenih ministara, a iz Vlade odlaze i ministrice Gabrijela Žalac i Nada Murganić. Već se zna da odlaze ministrica vanjskih i…

Premijer Suljkanović: Sve će ići svojim tokom

Nakon što je u subotu 17. februara imenovan novi saziv Vlade Tuzlanskog kantona, premijer Kantona Jakub Suljkanović danas je sa ministrima održao prvi radno – konsultativni sastanak. Premijer Suljkanović je ukazao da izbor na poziciju…

Imenovani novi ministri u Vladi Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona razriješila je tri ministra, zbog izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK, a imenovani su i ministri u novoformiranim ministarstvima u Vladi TK. Na dnevni red sjednice Skupštine TK naknadno…

Novi automobili za sedam ministara u Vladi FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj krajem februara ove godine donijela odluku o kupovini 10 službenih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. Tako su dva automobila kupljena za…

Kantonalni premijeri u Vladi FBiH: Zajedno ka postizanju ciljeva

Provedba aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine bila je jedna od tema današnjeg susreta premijera Federacije BiH Fadila Novalića, zamjenice premijera i federalne ministrice financija Jelke…

Ministri EU ne mogu da se dogovore oko podjele tereta migranata

Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije saopćili su da su i dalje daleko od postizanja kompromisa o tome kako podijeliti teret migranata, koji su masovno ušli u Evropu. AFP podsjeća da EU nastoji primijeniti sporazum postignut…

Podrška u borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi…