Štednja u NLB Banci porasla za 37 miliona KM

Danas je u NLB Banci d.d., Tuzla održana 35. sjednica Skupštine dioničara Banke. Dioničari su usvojili Izvještaj o poslovanju Banke za 2013. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i…