BiH aktivira novi Akcioni plan

Vijeće Evrope i Bosna i Hercegovina aktivirat će novi Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu za period 2018-2021. Ovo je nastavak programa saradnje koji je započeo prethodnim akcionim planom za period 2015-2017. Cilj ovog Akcionog…

Pregovori sa EU: Srbija otvorila i poglavlje o ribarstvu

Srbija je u Luxembourgu, na međuvladinoj konferenciji, otvorila još dva poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama i poglavlje 13 o ribarstvu. S dva nova poglavlja, Srbija ima 14…

Kreveti iz Živinica sve traženiji u regionu i Evropi

Sve uspješnija živinička firma BENF Company Bašigovci iz godine u godinu postiže značajnije rezultate. Stalno unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje redovni je zadatak menadžmenta firme. Prošle godine nabavljene su nove sušare, a ovih dana u hale…

Da bi izvozila meso u EU BiH mora bolje upravljati životinjskim otpadom

BiH još uvijek ne upravlja životinjskim otpadom u skladu sa EU standardima, istaknuto je danas u Sarajevu na ceremoniji okončanja dvogodišnjeg projekta “Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH”…