U ovoj zemlji brak će se moći sklopiti i bez svjedoka

U Latviji će se osobe moći vjenčati i bez prisustva svjedoka. Parlament zemlje je napravio neke izmjene kada je riječ o građanskom pravu. Shodno tome, prihvaćen je amandman kojim se predviđa da izostanak svjedoka ne…