Vlada TK: Isplate boračkim kategorijama ostaju na istom nivou

Postignuti obim prava za boračku kategoriju neće biti umanjivan, istaknuo je na danšnjem sastanku federalni ministar Bukvarević Naknade boračkim kategorijama neće biti umanjene zaključak je današnjeg sastanka na kojem su premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović,…

Za pomoć boračkim kategorijama sedam miliona KM

Vlada FBiH je usvojila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera pojedincima za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata…