Potreban zaposlenik na objavi pravnih novosti

Oglas za posao!  Traži se radnik za uređivanje portala https://advokat-prnjavorac.com te objavu prečišćenih tekstova  zakona https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html , sudske prakse Bosne i Hercegovine na svim nivoima koja je na linku: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html Rok za prijavu 15 dana…