Nije problem u svekrvi, pazite se njegove sestre

U mnogim vezama njegova mama ima (pre)važnu ulogu, ali izgraditi dobar odnos sa svekrvom je poželjno… Ima ih predivnih, jedna je anketa pokazala da je glavni neprijatelj češće njegova sestra! Sigurno sve žene prije vjenčanja…