Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje ReSPA-om

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) održala je 14. sastanak Upravnog odbora na ministarskom nivou 15.11.2022. godine u Tirani, Albaniji. Ministri zaduženi za reformu javne uprave iz država članica ReSPA-e, kao i visoki predstavnici Europske…