Otpad iz BiH se najviše izvozi u Tursku, Hrvatsku, Italiju

Analiza podataka o ukupnom prekograničnom prometu neopasnog otpada u periodu 2014-2020 godine Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ukazuje generalno na rast prometa šest grupa otpada (metalni, tekstilni, gumeni, plastični, stakleni i otpad od sagorijevanja).…

Počelo uništavanje sumnjivog tekstilnog otpada u BiH

Počeo je dugoočekivani odvoz i uništavanje stotina tona tekstilnog otpada uvezenog iz Italije pod sumnjivim okolnostima. Otpad je istovaren u napuštenim fabrikama u pet opština u tri kantona. U rješavanje ovog problema bili su uključeni…

Ekološka katastrofa na Drini upozorenje nadležnima

 Iako Višegrad već dugi niz godina ima problem s otpadom, s početkom ove godine došlo je do ekološke katastrofe nakon što se, usljed pucanja lančanice, oko četiri hiljade kubika nataložilo na kruni brane Hidroelektrane “Višegrad”…