Četiri boje (odjeće) koje u život privlače obilje

Za svoje domove mnogi ljudi odabiru biljke za koje se kaže da u njih privlače ljubav, sreću, bogatstvo.. Još jedan potnecijalni način kojim, između ostalog, možemo uticati na privlačenje bogatstva u život su i boje…