Srbija radi na stvaranju uslova za vraćanje redovnog služenja vojnog roka

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović sastao se sa članovima Radne grupe za stvaranje uslova za aktiviranje redovnog služenja vojnog roka, saopštilo je resorno ministarstvo. Na sastanku su razmatrani različiti modeli redovnog služenja vojnog roka, osmišljeni…

Data saglasnost za donošenje novog zakona o PDV-u

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dao je saglasnost na prednacrt zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjavanje entitetskim parlamentima. Glavni…