BiH mora platiti milione KM kao odštete građanima

Bosna i Hercegovina ove će godine morati platiti nekoliko miliona maraka na ime odštete građanima. Evropski sud za ljudska prava (ECHR) u Strazburu donio je presude u slučajevima aplikacija skoro 300 osoba. Oni su se…

Pred Sudom za ljudska prava u Strazburu 844 tužbe protiv BiH

Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu nalaze se 844 tužbe protiv BiH, najčešće zbog povrede prava na pravično i suđenje u razumnom roku, posebno zbog propusta nadležnih da izvršavaju presude domaćih sudova kojima…