Maloljetna djeca imaju posebnu zaštitu i to treba jačati

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF-a BiH i Save the Children, organiziralo je danas u Sarajevu  promociju rezultata projekta „Pravda za svako dijete – Jačanje sistema zaštite djece u krivičnim postupcima“. Zamjenik…

Ostvaren napredak u zaštiti dječijih prava

Vijeće ministara BiH usvojilo je Kombinirani V i VI periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta, u kojem se navodi da je od podnošenja posljednjeg  periodičnog izvještaja ostvaren izvjesni napredak u…