Četvrtak, 29. Jula 2021.
Tuzlanski.ba logo

Maloljetna djeca imaju posebnu zaštitu i to treba jačati

Preuzmite sliku

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF-a BiH i Save the Children, organiziralo je danas u Sarajevu  promociju rezultata projekta „Pravda za svako dijete – Jačanje sistema zaštite djece u krivičnim postupcima“.

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača na otvaranju skupa kazao je da je osnovni cilj stvoriti preduvjete za kvalitetniju i efikasniju provedbu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te da je posebno interesantno kako ustvari jačati kapacitete stručnih organa (organa starateljstva) u primjeni i izvršenju zakona.

– Maloljetna djeca imaju posebnu zaštitu, to treba jačati i na tome raditi u kontinuitetu – kazao je ministar.

Drljača je istaknuo podršku UNICEF-a i Save the Children u procesu zaštite porodica posebno prava i zaštite djece (uključujući i današnji projekt), te izrazio zahvalnost i Vladi Brčko Distrikta i Birou za ljudska prava u Tuzli koji je pružio podršku u izradi vodiča za primjenu odgojnih preporuka.

Podsjetio je da se sistem maloljetničkog pravosuđa prvenstveno zasniva na najboljem interesu djeteta (pravu na život, opstanak, razvoj, nediskriminaciju, poštivanje mišljenja djeteta), s ciljem  osiguranja dobrobiti djeteta i vladavine prava.

Težište propisa je, kako je kazao, na alternativnim mjerama kako osuditi maloljetnički kriminal, i u isto vrijeme tražiti humana rješenja, kako ih usmjeriti na prihvatljivi način života, da bi maloljetnici, koji su u sukobu sa zakonom, postali korisni članovi društvene zajednice. U tom procesu bitna je suradnja i pravosudnih i nepravosudnih institucija.

– Naša tendencija je na nepravosudnim institucijama, to je ideal kojem težimo. Bitno je i osposobiti institucije koje su relevantne (organi starateljstva), ojačati njihovu ulogu da budu kreativniji, da događaj ima što manje posljedica na maloljetnog počinioca, da na pravičan način zadovolji žrtvu te da se traži optimalno rješenje koje je realno i prihvatljivo u skladu s principima i standardima – dodao je.

Istaknuo je i važnost medijacije (proces posredovanja) u krivičnom postupku prema maloljetnicima što, po iskustvima iz više evropskih država, kratkoročno može doprinijeti rehabilitaciji žrtve i razvoju osjećaja odgovornosti i promjeni u ponašanju maloljetnih počinilaca krivičnih djela. Dugoročno ona smanjuje recidivizam.

Federalno ministarstvo je, prema riječima ministra Drljače, u 2016. i 2017. radilo na uspostavi programa edukacije profesionalaca za vođenje postupka medijacije, ali i specijaliziranog programa edukacije u primjeni zakona.

– Danas imamo certificirane medijatore, posrednike u centrima za socijalni rad na području FBiH koji adekvatno mogu postupiti po naredbi tužioca ili sudije i provesti postupak medijacije – kazao je, te dodao da su izrađeni i dokumenti koji će poslužiti svima koji sudjeluju u tom procesu i dolaze u kontakt s maloljetnim počiniteljima djela.

Predstavnik Kancelarije UNICEF-a u BiH Mario Tokić naglasio je da je Zakon stupio na snagu 2015., a fokus je prvenstveno na primjeni alternativnih mjera odnosno vaspitnih preporuka prema djeci u kojima se oni odvraćaju od sudskog postupka.

– Time na određeni način štitimo djecu od daljnje stigmatizacije. Naravno, Zakon propisuje uvjete pod kojima se te alternativne mjere mogu implementirati – kazao je Tokić i najavio nastavak podrške sličnim aktivnostima (uz podršku vlada Švicarske i Švedske), te izdvojio podršku djeci žrtvama i svjedocima krivičnih djela.

– Jedan od glavnih ciljeva naredne faze programa je održivost aktivnosti, a odnosi se na što više građenja sistemskih rješenja koja će ostati nakon realizacije ovog programa – dodao je.

Iza tih aktivnosti, kako je istakao, ostati će treneri koji će nastaviti educirati ciljne skupine (organe starateljstva), ali i plan i program edukacije socijalnih radnika s ciljem što bolje implementacije novog zakonodavstva.

Admed Pjano iz organizacije Save the Children napomenuo je da Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku donosi niz inovativnih rješenja, a sve zbog zaštite i adekvatne brige i staranja o djeci koja su o kontaktu sa zakonom (kako djecom izvršiocima, tako i djecom žrtvama). (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,