Dan u bolnici za neosigurane košta od 50 do 100 KM

U Federaciji BiH bez zdravstvenog osiguranja je više od 200.000 građana. Pokazuju to podaci nevladine organizacije „Inicijativa i civilna akcija. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, gdje je bez zdravstvene zaštite oko 250.000…

Ko traži zaposlenje preko biroa mora na obuku

U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske već je krenulo odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla, da bi se napokon utvrdilo ko je na evidinciji zbog zaposlenja, a ko zbog zdravstvene zaštite. U posljednje vrijeme, oni…

U RS-u farmaceuti ni dana na birou

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS najmanje ima profesora fizike i matematike, profesora njemačkog jezika, zdravstvenih radnika – ljekara, te diplomiranih farmaceuta. “Ovi stručnjaci ujedno i najlakše dobijaju zaposlenje i najkraće se zadrže na evidenciji…

Na birou u BiH ima najmanje osoba za Višom stručnom spremom

U cilju informisanja javnosti o stanju na tržištu rada u Bosni i Hercegovini Agencije za rad i zapošljavanje BiH objavila je mjesečni “Statistički pregled stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa stanjem na dan…