Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Krizni štab FBiH: Obustaviti održavanje kulturnih i sportskih događaja, pojačati nadzor u vrtićima

Preuzmite sliku

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

Između ostalog, nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

“Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah obavijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva”, navedeno je u naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naloženo je i svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organizovanja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičenjima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH.

Primljeni podaci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH – Graničnoj policiji BiH radi nadležnog postupanja.

Naloženo je i kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Istovremeno, naloženo je i kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana.

Preporučeno je svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog korona virusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti građana od zaraznih bolesti, od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti.

Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera naložena je kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama.

Zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH preporučeno je da ne putuju u inostranstvo, posebno na organizovane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inostranstvo.

Preporućeno je građanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim korona virusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog korona virusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje