Kantonima u FBiH naređeno uvođenje restriktivnijih mjera

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka. Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava…

U FBiH produženo važenje naredbi i preporuka Kriznog štaba za 14 dana

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, entiteta u Bosni i Hercegovini, na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila je informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o produženju aktuelnih epidemioloških mjera protiv COVID-19 u Federaciji BiH za još…

Vlada TK usvojila naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Održana 22. vanredna sjednica Vlade TK. Vlada je danas usvojila naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK. Ovim naredbama usvajaju se naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi u periodu važenja…

Vlada TK produžila važenja mjera Kriznog štaba i narednih 14 dana

Vlada TK donijela je Zaključak o usvajanju Naredbe predložene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Riječ je o produženju važenja postojećih mjera koje važe do 29.08. 2021. godine. U skladu sa Naredbom Kriznog…