Petak, 7. Oktobra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Tuzla: Akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada iz domaćinstava

kabasti otpad
Preuzmite sliku

Na osnovu člana 123. Odluke o komunalnom redu Općine Tuzla (Službeni glasnik Općine Tuzla 4/10-drugi dio), JKP „Komunalac” Tuzla će prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Općine Tuzla za 2012. godinu u oktobru i novembru mjesecu 2012. godine sprovesti Akciju jesenjskog odvoza krupnog i kabastog otpada.

kabasti otpad

Jesenjska akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 29. oktobra – 03. novembra 2012. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpad.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: