Utorak, 22. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Mjere za održavanja sigurnosti i zdravlja radnika u reakciji na COVID-19

Preuzmite sliku

Prema zaključcima Internacionalnog suradnog udruženja medicine rada (IOMSC) za reakciju na COVID-19 (čiji sam član), na virtualnoj međunarodnoj konferenciji održanoj 23.03.2020. godine, istaknuto je da 90% radnika pozitivnih na COVID-19 nema simptome. To je značajna sigurnosna opomena na skriveno širenje infekcije COVID-19 putem “profesionalnog bliskog kontakta”, navodi u svom javnom obraćanju prof. dr. Nurka Pranjić.

To se dogodilo svešteniku koji je bio asimptomatski nosilac infekcije, a samo 1,5 dan obavljao dužnosti u crkvi zbog čega su njegovi brojni kontakti u izolaciji i oboljeli. Slično se dogodilo u bliskom susjedstvu, kad je jedna pacijentkinja prećutala pozitivan bliski kontakt i uzokovala širenje infekcije na 6 ljekara i 19 medicinskih sestara u Zaboku.

Ko zna ko je među radnicima već pozitivan na virus, a to je razlog njihovog nemira i straha kad se vrate kući svojoj djeci, supružnicima, roditeljima. U vrijeme brzog i nepredvidivog širenja infekcija COVID- 19, rizik dolazi uglavnom iz radne populacije (s radnika na radnika, s pacijenta na radnika i obratno, klijenta na radnika ili vicinalno radnika – člana porodice).

Globalna pandemija je nažalost dugotrajan događaj, a njegova trenutna nova epizoda može trajati više od 6 do 8 sedmica i zahtijeva velike napore i žrtve. Zahtijeva značajna odsustvovanja s radnog mjesta i bolovanja više od 40%. Radnici odsustvuju zbog: opasnosti širenja infekcije i karantena (izolacije), zbog bolesti, brige za bolesne članove obitelji ili brige za djecu ne stariju od 10 godina jer su obdaništa i škole zatvorene. Radnici odsustvuju takođe, zbog glavnog cilja smanjenja širenja infekcije i očuvanja zdravlja građanja, kao i očuvanja funkcije zdravstvenog sistema.

Sigurnost stanovništva u ovoj novonastaloj situaciji nije moguća bez zdravstvenih radnika, apotekara, novinara i drugih medijskih radnika, blagajnika i drugih zaposlenika u trgovinama hrane, trgovaca u marketima, pekara, mesara, socijalnih radnika, njegovatelja, policijskih službenika, carinika, vojnika, higijeničara, rudara, radnika u energetskom sektoru, vozača, radnika na benziskim postajama, volontera, drugih radnika koji pripadaju ovoj vulnerabilnoj skupini, a nisam ih ubrojala.

Za angažovane radnike u ovoj vanrednoj situaciji ne vrijedi sigurnosna parola “ostanite kući”, niti zabrana kretanja. Oni u interesu sigurnosti svih moraju ići na posao i biti u bliskom profesionalnom kontaktu sa osobama za koje znaju da su pozitivne na “COVID-19”, sa osobama koje imaju simptome bolesti izazvane Corona virusom, a posebno opasno sa kolegama ili pacijentima ili klijentima nevidljivog statusa, koji nemaju simptome, a nosioci su “COVID-19”.

Zapravo, našim herojima koji u krajnje nesigurnim uvjetima zbog veoma visokog rizika od COVID-19 prenosa, rade i štite živote svih nas. Ako, ovu vanrednu situaciju promatramo sa aspekta zdravlja i sigurnosti angažovane radne populacije možemo je ocijeniti kao ozbiljnu opasnost na najvišem stupnju prema AUVA kriterijumima za biološke rizike i prema OSHA za pandemije, jer inficirani radnik može teško da se razboli i umre bez efikasne profilakse- vakcine, efikasnog lijeka.

Stoga, dobra sigurnosna mjera pri ulazi ili dolasku na posao je da se radniku svaki dan (svaki put), prije pristupa na radno mjesto izvrši kontrola tjelesne temperature i da njena visina bude niža od <37,5°C (nadzor Tjelesne temperature vodi šef odjeljenja). Da bi se izbjeglo širenje infekcije važno je odmah identificirati kontakte i usvojiti preventivne mjere u roku od 5 dana. Radnik mora što prije upozoriti poslodavce, ovlaštenog ljekara i službu medicine rada u slučaju pojave respiratorne simptomatologije (bilo da se desila tokom rada ili ne), radi praćenja specifičnih lokalnih/ regionalnih indikacija komparirajući je sa simptomima u kliničkoj slici kreirajući potrebne pravovremene intervencije. Testiranje je veoma važno i vrši izimanjem nazofaringealnog brisa za detekciju RT PCR (rRT-PCR) u stvarnom vremenu 20150 Coronavirusa nove generacije (2019-nCoV).

Procjena radne sposobnosti u različitim definisanim uslovima u odnosu na infekciju COVID -19 u radnika provodi se prema proceduri u Tabeli 1. Napominjemo da je neoprostivo sučeljavanje na radnom mjestu, pa čak i na propisanoj distanci bez maske i rukavica. Ne mogu se održavati sastanci bez maski i rukavica uz sve druge preporuke za sigurnost. Neophodno je besprijekorno održavanje čistoce i dezinfekciju radnih i prostornih površina, ventilacija i prizračivanje.

Profilirani su simptomi povezani sa kliničkom slikom bolesti uzrokovane novim COVID- 19. Kliničku sliku karakterišu slijedeći opći simptomi: suhi kašalj, dispneja (zaduha), grlobolja, povišena tjelesna temperatura i proliv, uz anosmiju (gubitak osjećaja mirisa), disgeuziju (pad osjeta ukusa), te hiperemija konjunktive oba oka (crvene oči).

U profesionalnoj ekspoziciji “bliski profesionalni kontakt” se događa ako radnik koji pruža uslugu i/ili zdravstvenu uslugu klijentu/ pacijentu koji je pozitivan na COVID-19 (provjera se može učiniti i u incidentnoj identifikaciji) bez primarne profilakse- vakcinisanja ili bez “bliskog kontakta” u domaćinstvu s osobom koja je potvrđena na COVID-19. To je istovremeno radnik sa visokim rizikom od profesionalnog oboljevanja uzrokovanog Corona virusom.

 • Ako se radniku/ zaposleniku potvrdi infekcija COVID 19:

  Zaključak o potrebi izolacije u saradnji sa epidemiolozima i kriznim štabom pokreće zahtjev za popunjavanje Prijave za nesreću na poslu ako je Corona- bolest uzrokovana profesionalnoj ekspoziciji COVID-19.

  Prema sugestijama Internacionalnog suradnog udruženja za medicinu rada (IOMSC) za reakciju na COVID-19 (čiji sam član), na virtualnoj međunarodnoj konferenciji održanoj 23.03.2020. godine, čine se vlo upotrebljivim i slijedeće neke važne preporuke:

  1. Potrebno je privremeno obustaviti preventivne prve prethodne preglede i periodične preventivne preglede jer oni nisu hitne prirode. Ukoliko nekim od angažovanih radnika kao što su profresionalni vozači ističe rok za obnavljanje zdravstvene sposobnosti za rad u slijedećih 30 dana, treba obezbijediti olakšice i preispitati mogućnosti kako ih privremeno produžiti.

  2. Usluge medicine rada se prilagođavaju zahtjevima za pružanje zdravstvenog nadzora koji je usmjeren na eliminaciju i smanjivanje nepotrebnih međuljudskih kontakata (bliskog profesionalnog kontakta), savjetovanja i edukacije koja se odnosi na siguran i zdrav rad u novonastaloj situaciji i pridržavanja preporučenih praksi higijena rada u uslovima bioloških rizika i socijalnog distanciranja.

  3. Voditi registre svih angažovanih radnika koji su u povećanom riziku; voditi registre oboljelih i umrlih radnika zbog infekcije COVID-19.

  4. Uputno je kreirati nove dodatne prakse i smjernice u ovoj kriznoj situaciji slijedeći primjerice mjere koje su sadržane u OSHA standardima i ovom tekstu.

  5. Potrebno je obustaviti rutinska testiranja spirometrije.

  6. Preporuka je fleksibilnije pristupati bolovanju, i savjet je svim radnicima koji su na bolovanju produžiti bolovanje za 15 dana tokom COVID-19 epidemije, počev od 23.03.2020.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje