Informacija sa 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Zbog učestalih promjena cijena, kao i činjenice da se na javne pozive za nabavku određenih namirnica nije javljao niti jedan ponuđač, Vlada je danas donijela odluke izmjeni planova robnih rezervi Tuzlanskog kantona, kako bi Kantonalna…

Održana 34. redovna sjednica Vlade TK

Institucionaliziranje saradnje Ministarstva zdravstva TK i IOM-a. Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Ovim sporazumom predviđa se institucionaliziranje…

Održana 33. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Povećanje sredstava za zdravstveni sistem, privredu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu… Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedloge izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona…