Održana 31. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu. Dokument je objedinio sve projekte koji su prethodno realizirani tokom…

Vlada TK utvrdila nacrt Budžeta za 2022.godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Procjena prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu zasnovana je na projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo…

Radni sastanak: Poplave prevenirati hitnim čišćenjem riječnih korita

Vodostaji rijeka, količina padavina, te stanje poplavljenih područja Tuzlanskog kantona  bile su teme sastanka premijera TK Kadrije Hodžića i resornih ministara  sa menadžmentom Kantonalne uprave civilne zaštite TK i Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča.…

Vlada TK pružila partnersku ruku podrške Univerzitetu u Tuzli

Pokretanje konkretnih aktivnosti na uređenju i izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli bila je tema današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli. Delegacije su predvodili premijer Kantona Kadrija Hodžić i rektorica Univerziteta Nermina…

Poticaj zapošljavanju: Vlada TK odobrila 216.600,00 KM

Vlada je danas odobrila 216.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2021. godini. Programom su predviđene poticajne mjere za Zapošljavanje mladih, za što je planirano 60.480,00 KM, za…