Informacija sa 25. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju 25. redovnu sjednicu na kojoj između ostaloga utvrdila uslove, kriterije i postupak za podršku privrednicima i obrtnicima te dala saglasnost za podršku stambenom zbrinjavanju mladih u TK. Skoro…

Evo šta je sve na dnevnom redu današnje sjednice Vlade FBiH

Dnevni red 12. sjednice Vlade FBiH: 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.08.2023. godine 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica…

Ovo su Odluke Vlade TK sa današnje sjednice

Danas je održana 22. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Bitno je istaknuti da je na području našeg kantona…