Počela sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Počela je sedma redovna sjednica u aktuenom mandatu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi put se sjednica Doma održava u zgradi Općine Stari Grad jer sala u sjedištu Parlamenta nije sigurna,…

Vlada TK odobrila 100 hiljada KM pomoći narodu Palestine

Vlada je danas utvrdila Program obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH, pod nazivom „Moja BiH“ koji će se provesti u subotu 25.11.2023.godine. Imajući u vidu aktualni društveno – politički kontekst, kao i činjenicu da…

Tuzlanski kanton pooštrava uslove za držanje i nošenje oružja

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Izradi novog propisa pristupilo se zbog potrebe usklađivanja postojećeg Zakona o oružju i municiji sa pravnom regulativom Evropske unije. Napominjemo…

U TK planirane javne investicije ukupne vrijednosti oko 433 miliona KM

Za period 2024-‘26. u TK planirane javne investicije ukupne vrijednosti oko 433 miliona KM. Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godine. Program se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja…

Informacija sa 25. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju 25. redovnu sjednicu na kojoj između ostaloga utvrdila uslove, kriterije i postupak za podršku privrednicima i obrtnicima te dala saglasnost za podršku stambenom zbrinjavanju mladih u TK. Skoro…