Stav Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa

Ovim putem želimo javnosti, a posebno medijskoj zajednici izraziti naš stav spram našeg učešća u javnim debatama o društvenom položaju i pravima LGBTIQ osoba sa osobama koje promovišu govor mržnje, nasilje i profašističke stavove u…