Sloveniji hronično nedostaju radnici

U nekim industrijskim granama u Sloveniji hronično nedostaje radna snaga i pored toga što je broj prijava za zapošljavanje stranaca od 2016. porastao je za tri puta. I pored svega togam problem su duge procedure…