ZZO TK: Ostvarivanje prava onkoloških pacijenata

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se radi prestanka rada na aparatu za radioterapiju u JZU UKC Tuzla, na pružanje navedene usluge upućuju u druge zdravstvene ustanove na području Federacije BiH. Kako se u…

Dogovor o zbrinjavanju onkoloških pacijenata sa područja TK

Mogućnosti pružanja usluge radioterapije onkološkim pacijentima sa područja TK u drugim kliničkim centrima na području FBiH. U cilju prevazilaženja problema onkoloških pacijenata sa područja Tuzlanskog kantona danas se ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović sastala sa…