Veliki broj Kuvajćana ima interes za kupovinu nekretnina u BiH

Ambasador BiH u Kuvajtu Mehmed Halilović kaže da Kuvajt i BiH imaju kvalitetnu suradnju u raznim oblastima, posebno dobru kulturnu i obrazovnu suradnju. “BiH je trenutno prepoznatljiva u Kuvajtu, veliki broj Kuvajćana ima interes za…

Općina Ilidža Kuvajćanima prodala zemljište na Vrelu Bosne

Općinsko vijeće Ilidža na 41. redovnoj sjednici donijelo je Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta. Odluka je stupila na snagu objavom u Službenom listu, a njome se odobrava prodaja neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta…