UN: Za 300 godina potpuno izumiranje stanovništva u BiH

Broj stanovnika u BiH u idućih 20 godina neće se mnogo povećati, a ako bude nastavljena sadašnja tendencija stope nataliteta i mortaliteta za 300 godina na ovim prostorima više neće biti stanovnika, pokazuju procjene demografa…

Inspirisala teoriju evolucije: Darwinova zeba pred izumiranjem

Engleski prirodnjak je 1830-tih učestvovao je u naučnoj ekspediciji na Galapagosu, kada je primijetio da su zebe sa različitih ostrva arhipelaga slične, ali da im se razlikuju kljunovi zbog hrane koja im je dostupna Zebama…

Najrjeđem primatu na svijetu prijeti skoro istrebljenje

U divljini Kine trenutno živi samo 25 primjeraka hajnanskog gibona, zaključili su istraživači. Usljed sječe šuma i uništavanja njihovog prirodnog staništa, hajnanski giboni, koji su IUCN-ovoj listi kritično ugroženih vrsta, pogođeni su u trenutku kada…