Dr. Denis Bećirović razgovarao sa predstavnicima 14 granskih sindikata BiH

Na prijedlog granskih sindikata danas je održan sastanak člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića, sa predstavnicima četrnaest granskih sindikata u Bosni i Hercegovini. Predstavnici granskih sindikata, istakli su između ostaloga da je potrebno unaprijediti socijalni…