U Saudijskoj Arabiji pronađeni tragovi stopala stari 120.000 godina

U Saudijskoj Arabiji pronađeni su tragovi stopala ljudi, slonova, kao i drugih životinja, starih 120.000 godina, u blizini drevnog presušenog jezera. Sedam otisaka stopala pronađena oko drevnog jezera u sjevernom dijelu Tabuka, predstavljaju najstariji dokaz…