Gdje je Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji?

Danas je Dan Evrope. Bosna i Hercegovina, iako je napravila određene pomake, i dalje je daleko od svog evropskog puta. I dalje se iz nje odlazi, a neispunjeni ključni prioriteti još ostaju na papiru. Kakva…