dom zdravlja tuzla

Dom zdravlja Tuzla objavio ‘Javni oglas’ za prijem 12 radnika

JZU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije: 1. Medicinska sestra-tehničar u timu porodične medicine za rad u ambulantama van sjedišta ustanove – Odjeljenje…

U domovima zdravlja u TK nedostaje vakcina protiv tetanusa

U domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu nedostaje monovalentna antitetanična vakcina za osobe starije od 18 godina prilikom povrede ili ugriza životinje. – Ne znam zašto je taj nedostatak u ambulantama, ali osobe koje trebaju da…

BCG vakcine dostupne u domovima zdravlja Kantona Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zaprimio BCG vacine iz Programa obaveznih vakcinacija Federacije BiH, a koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Najprije su distribuirane u porodilišta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu…