Vlada FBiH odobrila 400.000 maraka za troškove sahrana i dženaza boračke populacije

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“,…

Sarajevo: Uklonjeno šatorsko naselje demobilisanih boraca

Približno dvije godine demobilisani borci su proveli u “Kampu heroja” u Sarajevu tražeći svoja prava, no nakon što je usvojen Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, borci su na sastanku odlučili zatvoriti…