Usaglašen zakon o pravima demobilisanih boraca

Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici usaglasila je različito usvojene tekstove zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Da bi zakon mogao stupiti…