Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Usvojena ekonomska politika Vlade FBiH 2022. – 2024. godina

Preuzmite sliku

Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2022-2024. godina, koji je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja, a u čijoj su izradi učestvovala i sva federalna ministarstva. Obaveza izrade ovog dokumenta propisana je Zakonom o budžetu FBiH.

Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjeravanje ekonomske politike Vlade FBiH u narednom periodu su Strategija razvoja FBiH 2021-2027. godina, Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina, Program ekonomskih reformi FBiH 2022-2024., te sektorske strategije na nivou BiH i FBiH.

Ekonomska politika Vlade FBiH 2022-2024. će, u značajnoj mjeri, usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Ovim dokumentom su obuhvaćena pitanja makroekonomskogg i fiskalnog okruženja, javnog duga i politike ostvarivanja strateških ciljeva po federalnim ministarstvima.

Prioriteti Vlade FBiH u periodu 2022-2024. godine će biti usmjereni na efikasno upravljanje javnim finansijama i rast investicija, nastavak izgradnje modernog prometno-komunikacijskog sistema, podršku u razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, plansko korištenje prostora i energetsku efikasnost, razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te zaštitu prirodnih resursa.

Posebna pažnja će biti posvećena daljnjoj borbi protiv pandemije i poboljšavanju zdravstvenog sistema, unapređivanju obrazovnog sistema i naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, zaštiti i afirmaciji kulturno-historijskog naslijeđa, unapređenju i afirmaciji kulture, sporta i položaja mladih, osiguranju većeg stepena sigurnosti, društvenoj odgovornosti i solidarnosti.

U dokumentu je navedeno da su, prateći zadnje zvanične podatke o izuzetno povoljnim makroekonomskim prognozama i uzimajući u obzir potpuno oporavljenu projekcionu bazu, pripremljene revidirane projekcije godišnje naplate prihoda budžeta FBiH za period 2022-2024. godina. Tako, očekivana ukupna naplata poreznih i neporeznih prihoda budžeta FBiH, uključujući i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2022. godini, iznosi 4.423 miliona KM i u odnosu na realizovanu naplatu iz 2021. godine pretpostavlja rast od dva posto.

Federalna vlada će, u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, dati doprinos evroatlanskim integracijama Bosne i Hercegovine, implementaciji Agende 2030, kao i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, s ciljem da Federaciju BiH bude konkurentnija i ugodan prostor za poslovanje i život svih njenih stanovnika.

Vlada Federacije BiH upoznala se s Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina FBiH, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-decembar 2021 .godine.

Kako je navedeno, u protekloj godini su svi nivoi vlasti u Federaciji BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 284,6 miliona KM, dok je u 2020. godini ostvaren negativan rezultat od 110 miliona KM.

Kada je riječ o ukupnom finansijskom rezultatu po pojedinim nivoima vlasti u FBiH u 2021. godini, ukupan finansijski rezultat na nivou Budžeta FBiH u 2021. godini iznosio je 33,3 miliona KM (godinu ranije 7,1 miliona KM), na nivou kantona 108,9 miliona KM (godinu ranije minus 39,9 miliona KM), a na nivou općina 101,7 miliona KM (godinu ranije bio je minus 55,9 miliona KM).

Ukupan rezultat na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanbudžetskih fondova lani je bio 40,5 miliona KM, dok je 2020. godine bio u minusu 22,8 miliona KM.

Ukupni konsolidirani prihodi u Federaciji BiH u 2021. godini iznosili su 9.588,7 miliona KM, što je 12,5 posto više u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine. Ukupna naplata poreznih prihoda iznosila je 8.449,4 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 12,7 posto. Neporezni prihodi iznosili su lani 1.106,3 miliona KM, primljeni tekući transferi i donacije 26,2 miliona, te primljeni kapitalni transferi 6,68 miliona KM.

Neporezni prihodi su u 2021. godini iznosili 1.106,3 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjelovali su sa 11,5 posto.

Prošlogodišnji ukupni konsolidirani rashodi iznosili su 8.716,6 miliona KM, što je za 3,1 posto više u odnosu na 2020. godinu.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su prije konsolidacije iznosili 4.591 milion KM, a nakon nje 4.301,2 miliona KM. U odnosu na 2020. godinu, njihovo ostvarenje je veće za 3,1 posto, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 49,3 posto.

Posmatrano po ekonomskim kategorijama, tekući transferi drugim razinama vlasti lani su iznosili 234,3 miliona KM, pojedincima 3.261,2 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 199,6 miliona KM. Javnim poduzećima dodijeljeno je 228,9 miliona KM subvencija, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 286,6 miliona KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2021. godine iznose 191,4 miliona KM i u odnosu na 2020. manji su za 10,4 miliona KM.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: ,