Petak, 22. Januara 2021.
Tuzlanski.ba logo

Tegeltija podnio krivičnu prijavu protiv “NN osoba zaposlenih u OSA-i”

Preuzmite sliku

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv NN lica “zaposlenih ili povezanih sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH zbog krivičnog djela Napad na ustavni poredak”.

U krivičnoj prijavi ističe kako je 26. novembra objavljen “montirani audio sadržaj koji je posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog I tužilačkog savjeta BiH, od strane obavještajno sigurnosne službe BIH (OBA BIH) ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi sa ciljem da se svrgne predsjednik krovnog pravosudnog regulatornog tijela Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu VSTS BiH)“.

U obrazloženju Tegeltija ističe kako je “cilj ovih nezakonitih aktivnosti stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTV kao instituciju na institucionalnu reakciju u cilju smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem  teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti (montaža i sl.) kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje, kako bi se na taj način prouzrokovala njegova smjena sa pozicije predsjednika VSTS BiH i na taj način otpočeo proces uvođenja potpune  političko-obavještajne i paraobavještajne kontrole pravosudnog sistema BIH, te na taj način izvršio napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i Ustavom predviđenu podjelu vlasti”.

“U ovo krivično djelo uključena su i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa Obavještajno sigurnosnom službom BIH (u daljem tekstu OBA BIH) a raspoređena su kako u samoj OBA BIH tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima itd ( koja mogu biti kako nosioci pravosudnih  ili drugih funkcija  tako i državni službenici ili zaposlenici tzv. obavještajni saradnici), čiji zadatak se kreće od nezakonite neposredne obavještajne  opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja. Ozakonjivanje se provodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih  aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teško  krivična djela te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS BiH i u konačnici  uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS BiH”, navodi se u prijavi.

Dodaje kako se “ovim aktivnostima želi postići da se putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke”.

“Podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi se i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu. Međutim u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine  na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini. Na ovaj način onemogućava se predsjednik VSTS BiH  te VSTS BiH da vrši svoju  funkciju predviđenu Zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak  koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu  vlasti. Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS BiH”, zaključuje se u obrazloženju.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,