Petak, 18. Septembra 2020.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Tuzla: Jesenja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada od 21. do 27. oktobra

Jesenjska akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada za vašu mjesnu zajednicu je predviđena u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 21. – 27. oktobra, 2019. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpad.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada.

To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje